Tengerpart, nyaralás
körutazás külföldi üdülés városlátogatás szállások, hotel tengerparti nyaralás belföldi pihenés

.

Nyomtatványok, egyéb

MEGHATALMAZÁS

A meghatalmazás Magyarországon forgalomba helyezett - magyar rendszámú - gépjárművekre adható ki. Különleges rendszámmal ellátott (P, E, stb. rendszám) gépjárműre nem adható ki meghatalmazás.

A meghatalmazás kiadása esetén a meghatalmazónak személyesen kell jelen lennie.
A természetes személy meghatalmazónak személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel kell igazolnia a személyazonosságát, illetve személyi igazolvánnyal vagy lakcímkártyával a lakcímét. A meghatalmazó magyar és külföldi állampolgár egyaránt lehet, amennyiben a tulajdonát képező jármű Magyarországon van forgalomba helyezve. Amennyiben jogi személy tulajdonát képezi a jármű, a társaság képviseletére jogosult személynek kell jelen lennie. 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal (+ a képviselőnek személyazonosságát személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel) kell igazolni a jogosultságot. Amennyiben nem személyesen a cég képviselője van jelen, egy cégszerűen aláírt és két tanúval hitelesített meghatalmazást kell bemutatnia, átadnia.

A meghatalmazás a nyomtatványon feltüntetett napig érvényes, de maximum az aláírás napjától számított 1 évre szólhat.

A gépjármű adatainak ellenőrzése céljából be kell mutatni a jármű eredeti forgalmi engedélyét (fénymásolat vagy fax nem fogadható el).
A meghatalmazás utólagos javítására nincs mód.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény 21/A. § (4) bekezdése értelmében a meghatalmazás nyomtatványon szereplő adatokon felül annak érdekében, hogy az objektív felelősség gépjármű vezetőre hárításához alkalmas legyen, fel kell tüntetni az alábbi adatokat.
  • az üzemben tartó és használatba vevő személy születési helyét és idejét
  • jogi személynek a bejegyzését igazoló számát (cégjegyzék szám, nyilvántartási szám)

Ár: 610 Ft

Kedvezmény klubtagjainknak: - 50%

"H" betű

A "H"-s országjelzés a 2004. május 1. előtt kibocsátott rendszámok esetén kötelező. A 2004. május 01. után kiadásra kerülő, ún. EU-s rendszámtáblák esetén EU tagállamokban elfogadják csupán a rendszámtáblát, külön "H" matrica nélkül.

Ár: 100 Ft

Kedvezmény klubtagjainknak: - 50%